ประเทศ

ไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์

บริการ

การวางแผนกลยุทธ์และสื่อ

ผู้บริโภคในปัจจุบันพบว่าตัวเองกำลังหมุนเวียนระหว่างแพลตฟอร์มวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) การดึงดูดความสนใจที่แบ่งแยกอย่างกว้างขวางผ่านความยุ่งเหยิงของสื่อคือสิ่งที่ WE! ได้ช่วยให้ iQIYI ประสบความสําเร็จในระดับภูมิภาคส่งมอบเนื้อหาที่ดีที่สุดของเอเชียไปยังตลาดเกิดใหม่