ประเทศ

สิงคโปร์

บริการ

สื่อสังคม

เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและความคิดที่ว่าสมาร์ทโฟนไม่สามารถเข้าถึงคนธรรมดาได้ตอนนี้เป็นเรื่องในอดีต OPPO ในฐานะผู้มาใหม่ในตลาดท้องถิ่นต้องเสริมสร้างแบรนด์ของพวกเขาในพื้นที่ดิจิทัล เรา! ทําให้ผู้ก่อกวนมีแรงผลักดันพิเศษที่จําเป็น - ปรับสินทรัพย์ทั่วโลกของพวกเขาและการแปลพวกเขาสําหรับดวงตาของสิงคโปร์